Удирдлагууд

Захирлуудын зөвлөл

Ц.Түмэнцогт

Ерөнхийлөгч

Б.Наранчанга

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Э.Дарханцэцэг

Санхүү хариуцсан захирал

Э.Оюунбилэг

Гишүүнчлэл хариуцсан захирал

Б.Пүрэвсүрэн

Маркетинг хариуцсан захирал

Б.Дөлгөөн

Сайн дурын үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Г.Жавхлант

Мэргэжлийн хөгжил хариуцсан захирал

Зөвлөх хорооны гишүүд

Г.Энхбилэг

АПУ ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал

С.Эрдэнэбаяр

ТЭСО Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Захиргааны ажилтан

Т.Энхцэцэг

Захиргааны ажилтан