Удирдлагууд

Захирлуудын зөвлөл

Ц.Түмэнцогт

Ерөнхийлөгч

Б.Наранчанга

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Э.Оюунбилэг

Гишүүнчлэл хариуцсан захирал

Б.Пүрэвсүрэн

Маркетинг хариуцсан захирал

Б.Дөлгөөн

Сайн дурын үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Г.Жавхлант

Мэргэжлийн хөгжил хариуцсан захирал

Э.Дарханцэцэг

Санхүү хариуцсан захирал

Зөвлөх хорооны гишүүд

Г.Энхбилэг

АПУ ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал

С.Эрдэнэбаяр

ТЭСО Инвестмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Захиргааны ажилтан

Т.Энхцэцэг

Захиргааны ажилтан