News

Тэмдэглэл – Б.Азсоёл, “ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТАА ҮР ДҮНТЭЙ ӨНГӨРӨӨХ ЗОРИЛГООР СУРГАЛТ ХАЙЖ БАЙГААД АНХ PMI® MONGOLIA CHAPTER-ИЙН ТУХАЙ МЭДЭЖ БАЙСАН”

Миний хувьд PROJECTED™ подкастын багт сайн дурын ажилтнаар 2019 оны 3-р сараас хойш ажиллаж байна.  2019 оны ээлжийн амралтаа илүү үр дүнтэй өнгөрөөх зорилгоор мэргэжил

Election Procedures & Guideline

Call for nominations for PMI® Mongolia Chapter’s 2021-2023 Board of Directors election are now open! Nomination starts on September 28, 2020 and closes at 16:00