News

“ПИ ЭМ АЙ МОНГОЛИА ЧАПТЭР”-ИЙН 2021 ОНЫ 11-Р САРЫН УУЛЗАЛТ Ковид бидний ажил, хувийн амьдралд ч урьд өмнө байгаагүй их хэмжээний стресс, тодорхойгүй байдлыг бий

MASTERING THE PMP EXAM QUESTIONS

With the allocated time of 1.2 minute per question, the PMP exam with 200 questions that focuses on process, people and business environment will require