Гишүүнчлэлийн төрлүүд

Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын 160 гаруй төслийн удирдлагын мэргэжилтнүүд Төслийн Удирдлагын Институтын Монгол дахь салбарт гишүүнээр элссэн байдаг. Төслийн Удирдлагын Институт дараах гишүүнчлэлийн төрлүүдийг санал болгодог ба илүү дэргэрэнгүй мэдээллийг pmi.org – олон улсын сайтаас авна уу.

Хувь хүний гишүүнчлэл

Энэхүү гишүүнчлэл маань хүн бүрт нээлттэй.

Хувь хүний гишүүнчлэлийн хураамжууд

  • Глобал Пи Эм Ай байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамжийг дараах холбоосоор орж харна уу: https://www.pmi.org/store/
  • 36 ам.доллар – элсэлт / сунгалт (Монгол улс дахь салбарт)

Оюутны гишүүнчлэл

Хэрэв та АНУ болон олон улсын магадлан итгэмжлэгдсэн коллеж эсвэл их сургуульд бүтэн цагаар элсэн суралцаж байгаа бол Оюутны Гишүүнчлэлд хамрагдах бүрэн боломжтой.

Оюутны гишүүнчлэлийн хураамжууд

  • Глобал Пи Эм Ай байгууллагын гишүүнчлэлийн хураамжийг дараах холбоосоор орж харна уу: https://www.pmi.org/store/
  • 8 ам.доллар – элсэлт / сунгалт (Монгол улс дахь салбарт)