Түүхэн товчоо

ПИ ЭМ АЙ Монголиа Чаптэр нь анх 2012 онд өөрсдийн хүсэл эрмэлзлээр нэгдэн, салбарыг байгуулах бичиг баримтуудыг боловсруулсан сайн дурынханы санаачлагаар үүсгэн байгуулагдсан.

Монгол дахь салбар анх 2013 оны 2 сарын 28-ны өдөр Олон Улсын Төслийн Удирдлагын Институтаас албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг авсан юм.

Улмаар 2014 оны 6 сарын 28 наас эхлэн Төслийн Удирдлагын Институтын (PMI®) 9-р бүс нутаг болох Зүүн өмнөд Ази бүс нутгийн харьяанд Монгол улсад төслийн удирдлагын мэдлэг, боловсролыг өргөжин дэлгэрүүлэх зорилготой ашгийн бус байгууллага хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

2018

2018 оны бүх гишүүдийн хурал зохион байгуулж шинэ удирдах хорооны гишүүдийн сонгууль зохион байгуулагдав.

28, 11сар, 2018

2018

Пи Эм Ай Монголиа Чаптэрын 5 жилийн ойг тохиолдуулан “ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЛЦЭХ ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА 2018” олон улсын бага хурал зохион байгуулав.

28, 11сар, 2018

2018

Удирдлагын академитай Хамтран ажиллах санамж бичиг зурав.

6, 7сар, 2018

2018

2017 оны бүх гишүүдийн хурал зохион байгуулж шинэ удирдах хорооны гишүүдийн сонгууль зохион байгуулагдав.

13, 12сар, 2017

2017

Төслийн удирдлагын мэргэжлийн цуврал сургалтууд эхэллээ

2015

Ирээдүйн хүчин чадлаа бэхжүүлэв

2015

PM хөгжингүй эдийн засагтай оронд

2013

Албан ёсоор байгуулах зөвшөөрөл

 

2012

Байгуулах санал

МУ-д төслийн удирдлагын стандартыг албан ёсоор нэвтрүүлэх, төслүүдийг стандартын дагуу хэрэгжүүлэх, дараагийн шатанд гаргах хүсэл, эрмэлзэл бүхий сайн дураар нэгдсэн хүмүүс Төслийн Удирдлагын Институтын Монгол дахь салбарыг байгуулах санал гаргаж эхлэлийн бичиг баримтуудыг боловсруулав.