PROJECTED™ Podcast

MASTERING THE PMP EXAM QUESTIONS

Нэг асуултад ердөө 1.2 минутын хугацааг зарцуулан төслийн удирдлагын мэдлэгийн хүрээнд процесс, хүн болон бизнесийн орчныг бүхэлд хамарсан нийт 200 асуултад нэг дор хариулах нь

CHANGE STARTS ART

Хөг аялгуу, хөгжмийн хэлэнд хил хязгаар гэж үгүй билээ. Үүний нэгэн адилаар төслийн менежментэд ашиглагддаг мэдлэг, ур чадварууд нь урлаг, уран бүтээлийн төслөөс эхлээд бүхий

ЦУЦАШГҮЙ ХИЧЭЭЛ ЗҮТГЭЛИЙН ХҮЧ

Дэлхийн томоохон хот суурин газрын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ дунджаар 15 – 18 м2 байна. Харин 2017 онд хийгдсэн судалгаагаар нийслэл Улаанбаатар