Удирдлагууд

Захирлуудын зөвлөл

Ерөнхийлөгч
Ц. Түмэнцогт

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Б. Тэмүүл

Санхүү хариуцсан захирал
Э. Дарханцэцэг

Гишүүнчлэл хариуцсан захирал
Э. Оюунбилэг

Мэргэжлийн хөгжил хариуцсан захирал
Г. Жавхлант

Мэргэжлийн хөгжил хариуцсан захирал Б.Пүрэвсүрэн

Сайн дурын үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
Б. Дөлгөөн

Зөвлөх хорооны гишүүд

Винпартс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Б. Наранчанга

АПУ ХК-ийн Санхүү хариуцсан захирал бөгөөд Төслийн удирдлагын захирал
Г. Энхбилэг

ТЭСО Инвестмэнт ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
С. Эрдэнэбаяр

Захиргааны ажилтан

Захиргааны ажилтан
Т. Энхцэцэг