Previous slide
Next slide

Хэрхэн гишүүн болох вэ?

Гишүүн болсноор та дэлхийн тэргүүлэх төсөл, хөтөлбөр, портфелийн байгуулагын нэгэн хэсэг болох юм.

Энэ нь таныг төслийн удирдлагын салбар, хамт олонд оруулж буй хувь нэмрийг тодотгосноор давуу талыг олгох болно.  Мөн таныг өөрийгөө хөгжүүлэн чадавхжуулахад тус болохуйц мэдлэг, харилцаа холбоо, эх сурвалжуудтай холбогдоно.

Арга хэмжээнүүд