Blog

Тэмдэглэл – Б.Азсоёл, “ЭЭЛЖИЙН АМРАЛТАА ҮР ДҮНТЭЙ ӨНГӨРӨӨХ ЗОРИЛГООР СУРГАЛТ ХАЙЖ БАЙГААД АНХ PMI® MONGOLIA CHAPTER-ИЙН ТУХАЙ МЭДЭЖ БАЙСАН”

Миний хувьд PROJECTED™ подкастын багт сайн дурын ажилтнаар 2019 оны 3-р сараас хойш ажиллаж байна.  2019 оны ээлжийн амралтаа илүү үр дүнтэй өнгөрөөх зорилгоор мэргэжил

BUSINESS ANALYSIS FOR EFFECTIVENESS

What is Business Analysis? For many organizations, effective business analysis is not an integral part of their project work. However, driven …

PROJECT CHANGE MANAGEMENT

What is Business Analysis? For many organizations, effective business analysis is not an integral part of their project work. However, driven …

Project management in the 21st century

What is Business Analysis? For many organizations, effective business analysis is not an integral part of their project work. However, driven …